Hledáme vizuální identitu pro projekt Negrelliho viaduktu, vypsali jsme otevřenou soutěž

Hledáme logo a vizuální identitu pro projekt Negrelliho viaduktu, vypsali jsme otevřenou soutěž

 

Hlavní město Praha vyhlásilo v zastoupení městské společnosti pro správu nemovitostí TRADE CENTRE PRAHA otevřenou soutěž o návrh loga a vizuální identity Viaduktu Karlín. Tak se bude jmenovat projekt, který v následujících letech zkultivuje veřejný prostor pod oblouky Negrelliho viaduktu a po vzoru evropských metropolí vybuduje uvnitř oblouků nové společensko-kulturní centrum.

Negrelliho viadukt, nazývaný též Karlínský viadukt, je historicky první pražský železniční most a druhý nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu nacházející se v hlavním městě. V roce 2020 skončila jeho rekonstrukce a dlouhodobým záměrem je využít prostory oblouků pod viaduktem pro kulturní a společenské účely. V současné době míří projekt k dokončení stavby pilotního oblouku a jeho uvedení do provozu.

„Cílem provozu pilotního oblouku bude dle požadavku památkářů a Správy železnic otestovat, jaký má provoz dopad na kulturní památku, jak je energeticky náročný a jaký je zájem veřejnosti i potenciálních nájemníků na obsazení zbylých oblouků. S těmito informacemi prověříme reálnost naplnění vize schválené radou hl. m. Prahy na zasklení a zprovoznění všech více než 40 oblouků pod viaduktem,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Ve zprovoznění oblouků pod Negrelliho viaduktem a v kultivaci jeho okolí vidím velkou příležitost nejen pro Karlín. Zajímavé budou i synergie se sousedními kasárnami, která Praha brzy získá do vlastnictví. Ta jsou už teď významným místem setkávání Pražanů a věřím tomu, že místu vdechne novou energii i obnovený viadukt,“ dodává Zábranský.

Hlavní město Praha a společnost TCP, která bude pilotní oblouk provozovat, chtějí vypsáním soutěže zajistit vytvoření jednotného vizuálního stylu viaduktu, jež poslouží pro přehlednou a srozumitelnou komunikaci s veřejností a potenciálními pronajímateli prostor viaduktu. Soutěžní návrhy je možné podávat nejpozději do 29. února 2024. Předmětem jednokolové otevřené soutěže je návrh logotypu a grafického řešení prezentace pilotního oblouku, který bude v prvotní fázi zkušebního provozu sloužit jako infocentrum, meeting point a místo pro konání různých kulturních akcí.

„Soutěže se mohou zúčastnit grafičtí designéři a designérky, kteří chtějí svým nápadem a kreativitou přispět k budoucímu využití veřejného prostoru v centru Prahy a vtisknout projektu novou tvář. Součástí hodnotící komise budou, kromě zástupců do projektu zainteresovaných stran, i nezávislí odborníci, kteří přispějí k výběru nejkvalitnějšího návrhu,“ prozradil marketingový manažer TRADE CENTRE PRAHA Martin Boška.

Vítěz soutěže zpracuje finální vizuální identitu viaduktu a získá finanční odměnu v celkové výši 100 000 korun. Další účastníci, jejichž návrhy se na základě rozhodnutí hodnotící komise umístí na druhém a třetím místě, obdrží skicovné 15 000 korun. Podrobné vysvětlení soutěžních podmínek potřebných pro účast v soutěži naleznete ZDE.