Informace o zpracování osobních údajů pro kontaktní formulář

Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře

1. Společnost TRADE CENTRE PRAHA, a.s., sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČ 004 09 316, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 43, zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Emailovou adresu;
 • Dotaz

 

V souladu s platnými zákony České republiky, a to za účelem zaslání odpovědi na vámi položený dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a dotaz budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a společností.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel serverhostingu Fresh Services, s.r.o., Nad Ostrovem 791/8, 147 00 Praha 4, IČ: 28180208
 2. Poskytovatel webhostingu Fresh Services, s.r.o., Nad Ostrovem 791/8, 147 00 Praha 4, IČ: 28180208
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.