Člen představenstva

Společnost TRADE CENTRE PRAHA, a.s. byla založena hlavním městem Praha v roce 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí v jeho vlastnictví. Jedná se převážně o atraktivní nemovitosti v centru hlavního města s bytovými a komerčními prostory, zahrnující rovněž plavecké sportovní areály a v neposlední řadě pražské náplavky. TRADE CENTRE PRAHA a.s. je rostoucí správcovská společnost, která se taktéž podílí na rozvojových projektech hlavního města, zajišťuje projektovou a inženýringovou přípravu investičních akcí a poskytuje Praze komplexní poradenství v oblasti realit.

 Náplň práce:

 • činnosti související s výkonem funkce člena představenstva
 • komunikace se zástupci hl. m. Prahy
 • koordinace předávání dokumentů a informací hl. m. Praze
 • spolupráce při strategickém směřování společnosti

Uchazeč by měl splňovat následující požadavky:

 • bezúhonnost
 • kompetenci k výkonu funkce exekutivního člena představenstva akciové společnosti
 • vizi strategického rozvoje společnosti
 • znalost problematiky veřejných výběrových řízení
 • praxe v oblasti předmětu podnikání společnosti, znalost práce s projektovou dokumentací a stavebními rozpočty jsou výhodou
 • pozitivní vztah k transparentnosti hospodaření hlavního města Prahy a jeho obchodních společností
 • praxi na manažerské pozici minimálně 5 let

K přihlášce přiložte následující podklady

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • čestné prohlášení, že se nominant zastupováním hl. m. Prahy nedostane do střetu veřejného zájmu se zájmy osobními
 • motivační dopis
 • reference
 • eventuálně další podklady a informace vyžádané vyhlašovatelem VŘ

Uchazeč musí souhlasit s podmínkou, že v případě nástupu do nové funkce nesmí být zaměstnancem, vlastníkem nebo řídícím pracovníkem jiné soukromoprávní dodavatelské nebo konkurenční společnosti a ani jinak nesmí být v žádném jiném střetu zájmu, ve vztahu ke společnosti TCP.

 Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení (smlouva o výkonu funkce exekutivního člena představenstva)
 • práce v atraktivní a rozvíjející se městské společnosti o 170 zaměstnancích

Místo a čas doručení přihlášek:

Uchazeč doručí svou přihlášku s přílohami ve formátu PDF tak, aby je vyhlašovatel obdržel na e-mailovou adresu vr.predstavenstvo@tcp-as.cz. V předmětu e-mailu uveďte: „Výběrové řízení – člen představenstva akciové společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Přihlášku je možné podat nejpozději do 10. 9. 2023 do 23:59.

Termín nástupu:

Dohodou, avšak nejpozději od 1. 1. 2024.