Hlavní účetní

TRADE CENTRE PRAHA a.s. hledá vhodné uchazeče na pozici Hlavní účetní

Do našeho týmu hledáme kolegu, který bude zastávat prestižní pozici hlavní účetní významné městské společnosti.

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. je správcem majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, například Pražských náplavek, Aquacentra Šutka a mnoha dalších významných objektů v centru města. TRADE CENTRE PRAHA a.s. také participuje na významných rozvojových projektech napříč portfoliem hl. m. Prahy.

Za co u nás ve společnosti budete mít odpovědnost:

 • kontrola formální správnosti účetních dokladů a jejich evidence
 • samostatné účtování účetních operací finančního účetnictví
 • zajišťování platebního styku prostřednictvím bankovních institucí
 • provádět průběžně vyúčtování služeb, jejich fakturaci a přefakturaci
 • správa a zajištění pravidelné inventarizace majetku a závazků
 • provádět pravidelné měsíční kontroly správnosti účtování podle obecně závazných právních předpisů (českých účetních předpisů, daňových a dalších obecně závazných právních předpisů)
 • zajištění agendy daně z přidané hodnoty (DPH), zpracování podkladů pro daňové přiznání a kontrolní hlášení, provádění kontrol správnosti účtování DPH v účetnictví, spolupráce s externím daňovým specialistou
 • zajištění vstupu a výstupu dat pro HMP a jejich přenos do IS HMP včetně jejich zpracování a inventarizace v předepsané evidenci HMP
 • sledování změn obecně závazných právních předpisů a jejich implementace do vnitřních předpisů společnosti
 • spolupráce při tvorbě a údržbě účtového rozvrhu, při vytváření a upřesňování metodiky účtování a implementaci obecně závazných právních předpisů do vnitřních účetních směrnic
 • zpracování reportů a pravidelných výstupů z účetnictví, zajištění výkaznictví a podílení se na provádění ekonomických analýz, rozborů a přehledů
 • poskytování metodické pomoci týkající se vedení účetní a daňové agendy v souladu s platnými předpisy, řešení problematických účetních případů
 • komunikace a spolupráce s externími subjekty (daňový poradce, auditor, finanční úřad, banka)
 • spolupráce na organizaci a koordinaci činností v oddělení
 • příprava a shromažďování podkladů pro audit
 • spolupráce na měsíčních a ročních závěrkách, spolupráce při sestavení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
 • sledování změn v legislativě týkající se účetní a daňové agendy
 • spolupráce při implementaci, správě a údržbě účetního a informačního systému
 • zajištění archivace dokladů a skartace

Jaké znalosti a dovednosti jsou pro nás důležité:

 • samostatnost, výkonnost a proaktivní přístup
 • časová flexibilita
 • spolupráce napříč odděleními společnosti a představenstvem společnosti
 • analytické řešení problémů
 • perfektní ovládání PC, MS OFFICE
 • znalost SW iDES, Qi, Gordic a zkušenost se správou obecního majetku
 • vhled do chodu hl. m. Prahy výhodou
 • jazykové dovednosti: ČJ, AJ

 

Minimální požadované vzdělání:

Vysokoškolské vzdělání, nejlépe finančního/ekonomického oboru

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké benefity – stravenky, multisport benefit
 • Zázemí stabilní městské společnosti
 • Pravidelné vzdělávání a školení
 • 5 týdnů dovolené + sick days

Možný nástup: ihned