Pronájem nebytových prostor sloužících podnikání: Kobka 1

Pronájem nebytových prostor sloužících podnikání: Kobka 1 na Smíchovské náplavce


Hlavní město Praha zastoupené společností TRADE CENTRE PRAHA a.s.
vyhlašuje jednokolové výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání (nebytový prostor – kobka č. 1) ve vysoké nábřežní zdi na náplavce Hořejšího nábřeží. S vítězným nájemcem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Nabídky je možné podávat do 4. 3. 2024.

Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

 1. Identifikaci zájemce o pronájem
 2. Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů
 3. Provozní a dramaturgický záměr
 4. Cenovou nabídku
 5. Popis referencí, přehled dosavadní činnosti, resp. zkušeností v daném oboru
 6. Prohlášení o akceptaci doby nájmu na dobu neurčitou
 7. Doklad o složení depositu ve výši 50.000 Kč.
 8. Prohlášení o akceptaci podmínek výběrového řízení.
 9. Prohlášení o seznámení se s předmětem výběrového řízení.
 10. Prohlášení o akceptaci jistoty ve výši dvou měsíčních nájmů.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení peněžního depositu ve výši 50.000 Kč jakožto záruky dodržení podmínek výběrového řízení. Deposit musí být složen v termínu podání nabídky a doklad o jeho složení bude součástí nabídky.

Hodnotící kritéria

 • Dramaturgický záměr: 50%
 • Nabídková cena: 30%
 • Reference: 20%

 

Podrobnou specifikaci výběrového řízení včetně veškerých potřebných informací a příloh naleznete na profilu zadavatele ZDE.