Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 679/18/99
Předmět smlouvy Dohoda o součinnosti a technický dozor
Název smluvní strany Stilking Features, s.r.o.
IČO 02425491
Datum 20180921
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF