Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 111/18/99
Předmět smlouvy Smlouva o výkonu auditorské činnosti
Název smluvní strany BDO Audit s.r.o.
IČO 45314381
Datum 20180205
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF