Evidence smluv
Zpět na Evidence smluv
Evidenční číslo 19/18/99
Předmět smlouvy Smlouva o postoupení pohledávky
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20180202
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF