Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 571/20/99
Předmět smlouvy Smlouva o převodu jiné majetkové hodnoty
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20201222
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF