Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 17/20/99
Předmět smlouvy Smlouva o přidělení reklamních ploch městského mobiliáře
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20200121
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF