Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 130/18/10
Předmět smlouvy Připojení odběrného místa
Název smluvní strany PREdistribuce, a.s.
IČO 27376516
Datum 20180212
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF