Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Šafaříkova

Šafaříkova 635/24, Praha 2

Objekt Šafaříkova 635/24, Praha 2 je objektem v soukromém vlastnictví. Jedná se o nárožní nájemní dům, pocházející z konce 19. století, který se nachází na území památkové zóny hlavního města Prahy. Současná podoba je výsledkem modernizace z počátku 90. let 20. století. V současné době probíhá postupná revitalizace tohoto objektu (oprava a nátěr fasády, výměna střešní krytiny atd.).

V současné době je objekt plně nebytový, využívaný jako kancelářské prostory s jedním obchodním prostorem v přízemí.