Pronájem nebytových prostor čapadla a náplavky Hollar

Výsledky výběrového řízení:
pronájem nebytových prostor
čapadla Hollar a náplavky Hollar

 

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
IČO: 00409316
zastoupený: Ing. Josefem Bláhou, předsedou představenstva a Martou Pražákovou, členkou představenstva
Objekt: Čapadlo Hollar a náplavka Hollar
Prostor: čapadlo a náplavka na Smetanově nábřeží, 110 00, Praha – Staré Město – 1 393 m2
Úřední deska HMP ev. č.: MHMP 2155330/2023
Datum zveřejnění: 19. 10. 2023
Lhůta pro podání nabídek: 20. 11. 2023
Datum otevírání obálek: 24. 11. 2023 ve 14:00 hod.
Datum hodnocení nabídek: 24. 11. 2023 v 15:00 hod.

I. Zahájení jednání
Komise se sešla v tomto složení:

Marta Pražáková – členka představenstva TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Petr Hozman – vedoucí oddělení Správy pražských náplavek pro kurátorskou činnost
Mgr. Petr Salaba – technický koordinátor náplavek
Giancarlo Lamberti – místopředseda dozorčí rady
Mgr. Martin Kameník – vedoucí sekretariátu uvolněného radního hl. m. Prahy Mgr. Adama Zábranského
Mgr. David Bodeček MBA – 1. místostarosta MČ Praha 1
Kristýna Lhotská – Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy.

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek se sešla v počtu 7 členů. Všichni členové komise byli seznámeni se seznamem podaných nabídek a prohlásili svou nepodjatost dané věci.

II. Předmět jednání

Předmětem jednání komise bylo otevírání nabídek podaných v listinné podobě.

III. Otevírání nabídek

 • Zadavatel v rámci zadávacího řízení přijal do konce lhůty pro podání nabídek celkem 9 ks nabídek.
 • Zadavateli nebyla doručena žádná nabídka po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 • Komise po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupila k otevírání nabídek, a to v pořadí. v jakém byly zadavateli doručeny.
 • Komise všechny nabídky zkontrolovala, zda je:
  • a) nabídka doručena ve stanovené lhůtě,
  • b) zda s obálkou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Po otevření nabídek komise přistoupila k jejich hodnocení.

Kompletní přehled podaných nabídek naleznete v Protokolu o otvírání obálek s nabídkami a o hodnocení nabídek ZDE.

IV. Pořadí nabídek pro vyhodnocení
Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:

 • 50 % dramaturgický záměr
 • 30 % nabídková cena v KČ/m2/rok
 • 20 % reference
Nabídka č. Uchazeč Celkem % Pořadí
1 Karel Šlesingr 39,88 5.
2 Hana Zykánová, Mgr. Ladislav Soukup 32,35 6.
4 Starworks entertainment s.r.o. 71,95 3.
6 Robert Koura 75,14 1.
7 Petrohradská kolektiv z.s. 73,74 2.
8 Jemné zásahy s.r.o. 71,91 4.

 

V. Ukončení jednání

Komise se usnesla, že nabídky s pořadovým číslem 3, 5 a 9, nebudou pro nesplnění zadávacích podmínek posuzovány a hodnoceny. Uchazeč Robert Koura podal nabídku, která po hodnocení komise obdržela celkem 75,14 %, což je nejvyšší počet a uchazeč byl vybrán k uzavření nájemní smlouvy pro uvedený prostor.

Vyhlašovatel uzavřel s uchazečem s nejvyšším bodovým hodnocením a nájemní smlouvu.

Příslušné dokumenty:

Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o hodnocení nabídek
Vypsaný záměr pronájmu
Specifikace předmětu zakázky
Specifikace místa plnění
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a dramaturgický záměr vítězného uchazeče